top of page
Lichtenberg 2.jpg

Kasteel bij het Lichtenberger Institut 

De klankmethode Lichtenberg ®

Tijdens mijn werk als logopedist/stemtherapeut in het Ikaziaziekenhuis (1995) in Rotterdam kwam ik de methode Lichtenberg op het spoor. Toen nieuw geïntroduceerd door de eerste Nederlandse docente die de 3-jarige opleiding in Duitsland had afgerond. Deze eerste ervaringen hebben mijn leven letterlijk op zijn kop gezet en al die jaren ben ik de klank trouw gebleven. Zelfs zo dat ik van 2004-2007 minstens 24 keer naar Lichtenberg (bij Darmstadt) ben gereisd om daar lange weekenden de lessen "auf Deutsch" te volgen. Tot voor kort kwam ik er jaarlijks. 

Door het zingen van klanken ontstaat er trilling in je lichaam en om je heen.

Klanken, die rijk zijn aan boventonen en een fijn vibrato hebben, worden door het lichaam goed verstaan. Via de waarneming van de zintuigen: horen, zien, het tasten, (reuk, smaak) kan de klank uitbreiden. Deze kan luider, vrijer, indringender, helderder of juist milder en fijner worden. 

Het is dan wel nodig dat iemand je via vragen en stimulaties (aanraking, zingen door een rietje, zittend op een grote bal) daartoe uitnodigt. Zelf blijf je snel in je eigen patronen/manieren doorgaan, zoals in het leven. Of erg je best doen. Of soms zet je sommige stappen niet omdat je ze te eng vindt. 

Vragen als: "Waar ervaar je de klank?  Hoe zou je de klank in de borstholte omschrijven? Kan de klank beweeglijk worden, etc?" Er ontstaat dan een nieuwe dialoog door vragen en stimulaties van buitenaf met de klank. Het gaat aan de taal en het denken voorbij. Is speels en diepzinnig tegelijk. En uiteindelijk draait het om eenvoud, durven ontvangen en in je eigen kracht staan.

Na veel ervaring opgedaan te hebben met het zingen en doceren, met het bewust worden van de werking in mijn eigen lichaam; mijn eigen instrument, heb ik leren afstemmen op de ander. Ik hoor en zie welke vraag gesteld kan worden, zodat wat vast zit in beweging kan komen. Via letterlijke aanraking kan deze beweging ook plaatsvinden. Ook in stille afstemming met jezelf verhogen zintuiglijke vragen het lichaamsbewustzijn. 

Naast de ontwikkeling van de zangstem, gaat het ook om de

ont-wikkeling of uitbreiding van de energie, het Leven in de mens. 

Ook als het lichaam niet meer zo flexibel is, of als er pijn is, dan zijn er toch mogelijkheden om via aanraking van buitenaf trilling te ervaren.

En als je er voor open staat geeft dit inzichten op vele niveaus.   

Het onderwerp van meerdere kanten durven bezien. Het verruimt je blik. De weg naar vrijheid.

Lichtenberg.jpg

Kennis

Door mijn jarenlange ervaring en scholingen als logopedist heb ik veel kennis verzameld over: 

  • afasie en dysartrie ten gevolge van een beroerte

  • neurologische ziekten als Parkinson, MS, ALS, dementie

  • werking van het brein: cognitieve leerprocessen en beperkingen

  • slikproblemen

  • canulezorg

  • werking en ontwikkeling van de (zang)stem, stemproblemen, bijv. stembandverlamming

  • ademhaling, COPD, hyperventilatie 

  • psychologie en zingeving

  • gesprekstechnieken; luistertrainingen

Ik heb in verschillende multidisciplinaire behandelteams gewerkt. In de eerste- en tweedelijnszorg.

Deze kennis is kunde geworden doordat zoveel mensen een beroep om mij hebben gedaan en ik 

me heb kunnen ontwikkelen in de communicatie met hen. Vanuit alle kwaliteitseisen en certificaten 

ben ik nu vrij om jou te ontmoeten; van mens tot mens.

schelp.jpg

Ineke Nelemans Dienstverlening

bottom of page